Odgovoren odnos do zaposlenih

Osnova naše politike upravljanja človeških virov so vrednote Skupine Triglav. Politika je tako usmerjena v pridobivanje in ohranjanje visoko strokovno usposobljenih, odgovornih, zavzetih in zadovoljnih zaposlenih.

Konec leta je bilo v Skupini Triglav zaposlenih 5.379 delavcev ali 27 manj kot leto prej. Število zaposlenih je manjše predvsem zaradi prodaje Triglav Pojišt'ovne. Največje povečanje števila zaposlenih so imele družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, zaradi pripojitve Slovenijalesa, Triglav Osiguranje, Beograd, Triglav Osiguranje, Zagreb, TRI-LIFE, Zagreb in TRI-PRO BH, Sarajevo, zaradi krepitve notranje prodajne mreže ter Skupna pokojninska družba (prevzem družbe). Zaposlovanje je potekalo skladno z načrtom ob upoštevanju poslovnih in strateških ciljev ter celostnega obvladovanja stroškov. 

Število zaposlenih v Skupini Triglav


Število zaposlenih

Razlika

Družbe Skupine Triglav

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

2015/2014

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

2.341

2.365

2.373

-24

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana

46

45

42

1

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper

84

84

81

0

Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana

1818

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

528

507

554

21

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

243

246

243

-3

Triglav Pojišt´ovna, a.s., Brno

126

121

-126

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

253

271

264

-18

Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

511

460

406

51

Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

83

78

80

5

Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje

260

256

232

4

Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica

14

14

13

0

Triglav INT, d.d., Ljubljana

24

21

4

3

Triglav Skladi, d.o.o., Ljubljana

41

43

42

-2

Triglav Avtoservis, d.o.o., Ljubljana

28

28

28

0

Triglav Svetovanje, d.o.o., Domžale

81

74

81

7

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Ljubljana

149

22

1

127

Triglav Naložbe, d.d., Ljubljana

5

6

-5

Slovenijales, d.d., Ljubljana

125

125

-125

Golf Arboretum, d.o.o., Volčji potok

11

10

10

1

TRI-LIFE, d.o.o., Zagreb

26

1


25

Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd0

TRI-PRO BH, d.o.o., Sarajevo

41

25

19

16

Unis automobili i dijelovi, d.o.o., Sarajevo

26

29

32

-3

Autocentar BH, d.o.o., Sarajevo

43

52

53

-9

Sarajevostan, d.d., Sarajevo

124

122

122

2

Triglav Auto, d.o.o., Banja Luka0

Lovćen Auto, a.d., Podgorica

107

104

101

3

Avrigo, d.o.o., Nova Gorica

205

205

201

0

Integral Notranjska, d.o.o., Cerknica

16

16

16

0

Integral Zagorje, d.o.o., Zagorje ob Savi

48

46

47

2

Integral Stojna Kočevje, d.o.o., Kočevje

28

26

26

2

Alptours, d.o.o., Bovec0

Triglav nepremičnine, d.o.o., Ljubljana


28

0

Skupaj

5.379

5.406

5.351

-27

Visoko strokovno usposobljenost zaposlenih dosegamo z različnimi programi strokovnih izobraževanj. Največji delež predstavljajo interna izobraževanja, pretežno z zavarovalniškimi vsebinami, prodajni treningi in komunikacijske delavnice. Sodelavci so se vključevali v računalniške tečaje in tečaje tujih jezikov, organizirali smo tudi delavnice o zdravem življenjskem slogu in osebnostni rasti. Večina izobraževanj je potekala v obliki predavanj in delavnic. Zakonsko predpisane izobraževalne vsebine in določena strokovna izobraževanja smo sodelavcem omogočili preko spleta. Spletno učenje tudi sicer narašča (glej spodnji tabeli), saj je bolj prilagodljivo. 

Sodelavcem omogočamo tudi udeležbo na zunanjih izobraževanjih v Sloveniji in tujini. Če je bilo za določeno vsebino več kandidatov, smo seminar organizirali interno.

Nadaljevali smo štipendiranje 15 študentov, obvezno delovno prakso pa smo omogočili 32 študentom in dijakom. S fakultetami smo sodelovali pri pripravi projektnih nalog, izvedli smo predstavitve našega podjetja in zavarovalne dejavnosti.

Pripravništvo je opravljalo 13 sodelavcev. V interno skupino na višješolskem študijskem programu Ekonomist, smer zavarovalništvo, se je vključilo 35 sodelavcev. Študij smo v celoti ali delno financirali 205 zaposlenim.

Število udeležencev izobraževanj v Zavarovalnici Triglav v letih 2013−2015

Vrsta izobraževanja

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Indeks

 

 

 

 

2015/2014

2014/2013

Štipendiranje

15

19

23

79

83

Študij ob delu

205

202

226

101

89

Pripravniki

13

14

10

93

140

Delovna praksa

32

36

34

89

106

Eksterno izobraževanje

430

477

536

90

89

Interno izobraževanje (klasično)

8.336

6.909

7.457

121

93

Interno izobraževanje (spletno učenje)

4.087

2.872

2.069

142

139

Skupaj

13.118

10.529

10.355

125

102


Število ur funkcionalnega izobraževanja je bilo v letu 2015 višje kot v preteklem letu, prav tako je več izobraževanj potekalo prek internega sistema izobraževanja, manj pa prek eksternega. 

Število opravljenih ur funkcionalnega izobraževanja v Zavarovalnici Triglav letih 2013−2015Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Indeks

 

 

 

 

2015/2014

2014/2013

Skupno število ur funkcionalnega izobraževanja

60.940

51.631

63.458

118

81

Število ur internega izobraževanja v klasični obliki

51.812

41.725

53.355

124

78

Število ur internega izobraževanja v spletni obliki

3.386

2.872

2.069

118

139

Število ur eksternega izobraževanja

5.742

7.034

8.034

82

88

Število ur funkcionalnega izobraževanja na zaposlenega

26

22

27

118

81