Odgovoren odnos do skupnosti

Skupina Triglav je tesno vpeta v okolje, v katerem posluje, in udejanja družbeno odgovornost z različnimi preventivnimi aktivnostmi, prostovoljnim delom zaposlenih in partnerstvi z lokalno skupnostjo. 

V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi smo uresničili več projektov in akcij: v četrtem letu akcije Otroci Triglava smo z večnamenskim igralom razveselili otroke v občini Hrastnik ter polepšali 15 igrišč v občini Piran. Povezali smo dva projekta družbene odgovornosti – Otroci Triglava in Očistimo naše gore ter postavili novo otroško igrišče ob planinski postojanki Dom v Tamarju. Poleg teh smo v letih od začetka akcije obnovili še 15 drugih igrišč od Kobarida do Slovenske Bistrice.

Korporativno prostovoljstvo zaposlenih v Zavarovalnici Triglav

Pobuda                   

Prostovoljstvo zaposlenih

Projekt »Otroci Triglava – brezskrbni v igri«
Prenova otroškega igrišča ŽIV ŽAV na Jesenicah.
Teden korporativnega prostovoljstva »Vračamo družbi« v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice
Urejanje terapevtskega vrta v dislocirani enoti Doma starejših občanov Metlika. Urejanje okolice in izdelovanje dekoracije s stanovalci doma starejših občanov IDILA v Vukovskem dolu. Pomoč pri oskrbi uporabnikov dnevnega centra Ozara Brežice.
Sodelovanje z Zvezo za šport invalidov – paraolimpijskim komitejem
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi paraolimpijskih športnih dni v osnovnih šolah po Sloveniji.

Preventivna dejavnost za zmanjševanje tveganj je v zavarovalniški dejavnosti pomembna smernica za trajnostno poslovanje. Aktivnosti opredeljujemo z internimi akti in ukrepi za izvajanje preventivne dejavnosti.

V Skupini Triglav smo za preventivno dejavnost namenili 3,1 milijona evrov ali 24 odstotkov več kot leto prej, v matični družbi pa 1,4 milijona evrov ali 7 odstotkov več. Največji pomen smo dali varnosti v cestnem prometu in zmanjševanju tveganj za nastanek požarov ter ukrepom za večjo varnost pred negativnimi podnebnimi vplivi. Del sredstev za poslovna darila smo drugo leto zapovrstjo namenili preventivnim akcijam po Sloveniji.

Obseg preventivnih vlaganj Skupine Triglav v letih 2013-2015


Delež porabe v Zavarovalnici Triglav za preventivne dejavnosti po namenu


Projekti preventivne dejavnosti

Za večjo prometno varnost:

 • Skupaj z Agencijo za varnost v prometu in Mladinsko knjigo smo drugič zapored priredili likovni natečaj. Na temo »Otrok potnik – varen v prometu« so ustvarjali otroci iz 100 slovenskih vrtcev.
 • Za srednješolce smo z zavodom Vozim izvedli inovativne interaktivne delavnice »Še vedno vozim, vendar ne hodim« ter jim predstavili aplikacijo DRAJV za izboljšanje vožnje. V šolskem letu 2014/2015 je 7.560 dijakov na 100 delavnicah spoznalo osebne zgodbe 15 predavateljev - poškodovancev v prometnih nesrečah in se z njimi pogovarjalo o odgovornem vstopanju v promet. 
 • Nadaljevali smo opremljanje kritičnih nepreglednih cestnih odsekov z varnostnimi sistemi za preprečevanje prometnih nesreč COPS@road. V sodelovanju s podjetjem Aktivna signalizacija Korun smo v dveh letih opremili 12 odsekov. Na vseh opremljenih odsekih bomo izvajali telemetrijo prometa in spremljali statistiko prometnih nesreč.  
 • Razvili smo brezplačno mobilno aplikacijo DRAJV, ki spremlja in izboljšuje varnost vožnje (več o aplikaciji predstavljamo v poglavju Trženjske aktivnosti). 
 • Ob vstopu v šolo smo nadaljevali več kot 35-letno tradicijo in več kot 22.000 prvošolčkov opremili z rumenimi ruticami. Z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v prometu smo za osnovne šole posneli videoserijo o varnosti v prometu. Kuža Pazi, maskota Zavarovalnice Triglav, je opozarjala otroke, starše in voznike v več kot 50 osnovnih šolah in vrtcih. 
 • V sodelovanju z AMZS izvajamo treninge varne vožnje za voznike začetnike na poligonu varne vožnje na Vranskem, v letu 2015 smo jih razširili na poligon Blagomix v Logatcu in Španik v Murski Soboti. Skupaj se je 76 delavnic udeležilo 2.060 mladih voznikov. Nadaljevali smo podporo družinskim uricam AMZS.
 • V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem smo organizirali izobraževalno-dobrodelna dogodka »Motoristi za motoriste«, na katerih je 261 motoristov in motociklistov osvežilo vozniško znanje in preizkusilo sposobnosti v različnih kritičnih razmerah. Sofinancirali smo nakup motoristične in reševalne opreme.
 • Podprli smo dolgoročno raziskovalno ekološko študijo za povečanje varnosti v letalskem prometu Varna vrnitev. Študija prispeva k zmanjšanju škod ob vzletanju in pristajanju letal zaradi trkov s pticami ter k varovanju biodiverzitete na območjih letališč in okolici.
 • Hčerinska družba Triglav Osiguranje, Zagreb, je podprla preventivno akcijo »Kadar piješ, ne vozi«.

Drugi preventivni projekti

 • Zavarovalnica Triglav je v drugi vseslovenski novoletno preventivni akciji »Za boljši jutri« podprla 31 preventivnih projektov v lokalnih skupnostih. Sredstva, ki smo jih v preteklosti namenili za poslovna novoletna darila, smo namenili gasilcem, civilni zaščiti, zdravstvu in prometni varnosti otrok v vseh 12 območnih enotah. V dveh letih je bilo v sklopu akcije podprtih več kot 50 preventivnih projektov.
 • Člani Gorske reševalne zveze Slovenije so planincem na otvoritvenem in zaključnem dogodku šeste sezone akcije Očistimo naše gore predstavili, kako se pravilno obnašati v gorah in kako ravnati v primeru nesreče. Planincem sta brezplačno na voljo aplikacija Gorski priročnik ter spletno načrtovanje planinskih poti z več kot 4.000 vrhovi po Sloveniji, ki smo ga nadgrajevali v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije.
 • V sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc smo izvajali delavnice o pasteh in (ne)varnostih na internetu za otroke in tako zaključili preventivni spletni projekt. V letih 2014 in 2015 smo obiskali 48 osnovnih šol po vsej Sloveniji, predstave pa si je ogledalo kar 8.021 osnovnošolcev.
 • Zavarovance aktivno finančno spodbujamo k vzdrževanju in izboljševanju požarnih sistemov, nakupu javljalcev požarov in sistemov protivlomne zaščite. Vlagamo v vzdrževanje in nakupe opreme gasilskih društev. Tudi Triglav Osiguranje, Beograd, je sofinanciral ukrepe za zaščito pred požarom.

Nadaljevali smo dobro prakso prvenstvenega  podeljevanja sponzorskih in donatorskih sredstev prek javnih razpisov. Na tri razpise, objavljene na strani www.triglav.eu, smo prejeli 2.132 vlog, od tega smo jih 33,8 odstotka odobrili. 

Sledili smo prenovljeni strategiji sponzorstev in donacij ter vrednotenju vlog po prenovljenem sistemu, kar nam omogoča optimalen izbor in učinkovitost sponzorskih sodelovanj po vnaprej določenih merilih. Komisije, ki obravnavajo vloge, skrbijo, da so partnerstva skladna z identiteto blagovne znamke ter vrednotami Zavarovalnice Triglav. 

Gibanje obsega finančnih sredstev za sponzorstva in donacije

Skupina Triglav je za sponzorstva namenila 3,2 milijona evrov ali 9 odstotkov več kot v letu 2014. Največji del sredstev namenjamo športnim in rekreativnim projektom, sledijo partnerstva na področju kulture, izobraževanja, varovanja narave in zdravstva. 

Za donacije smo namenili 311 tisoč evrov ali 33 odstotkov manj kot leto prej, največ za humanitarne namene. Znesek vključuje donacijo Zavodu za družbeno odgovorne projekte Vse bo v redu. O dejavnostih zavoda poročamo v nadaljevanju poglavja.

Vrednost sponzorstev in donacij Skupine Triglav v letih 2013–2015


Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Indeks 

 

 

2015/2014

2014/2013

Sponzorstva

3.223.584

2.962.060

3.723.156

109

80

Donacije

311.280

466.861

259.652

67

180


Vrednost sponzorstev in donacij Zavarovalnice Triglav v letih 2013–2015

 

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Indeks

 

 

 

 

2015/2014

2014/2013

Sponzorstva

2.843.513

2.437.985

3.168.186

117

77

Donacije

197.496

356.177*

189.820

55

188

*Znesek vsebuje med drugim vrednost donacije za sanacijo škode po poplavah na Balkanu v letu 2014.

Struktura sponzorstev Zavarovalnice Triglav v letu 2015 po vsebini


Struktura donacij Zavarovalnice Triglav v letu 2015 po vsebini