Komuniciranje z vlagatelji

Za doseganje poštene vrednosti in pričakovane likvidnosti naših vrednostnih papirjev odprto in ažurno komuniciramo z vlagatelji, delničarji in strokovno finančno javnostjo. Skladno s standardi Prve kotacije Ljubljanske borze enakopravno obravnavamo vse obstoječe in potencialne nove delničarje, ki jim želimo zagotoviti najboljšo možno podlago za sprejemanje naložbenih odločitev. Naše objave so v slovenskem in angleškem jeziku.

Za seznanitev  obstoječih in potencialnih delničarjev s strategijo, načrti in preostalimi pomembnimi informacijami najpogosteje uporabljamo naslednje komunikacijske poti: skupščine delničarjev, sistem SEOnet, investicijske konference doma in v tujini, predstavitvene sestanke v finančnih centrih po svetu, posamezna srečanja z vlagatelji, spletne strani družbe www.triglav.eu ter obveščanje o objavi notranjih in nadzorovanih informacij po elektronski pošti. V letu 2015 smo se udeležili devetih srečanj z institucionalnimi investitorji in analitiki v Sloveniji ter finančnih centrih v Evropi in ZDA. 

Posebno skrb namenjamo malim delničarjem. Zanje je na spletnem mestu www.triglav.eu na podstrani Odnosi z vlagatelji odprta informativna rubrika, spletno mesto pa omogoča dnevno spremljanje trgovalnih podatkov delnice ZVTG in vseh ključnih informacij o poslovanju in položaju zavarovalnice. 

Za podrobnejše informacije za vlagatelje se lahko obrnete na naslednji kontakt.

Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Odnosi z vlagatelji, Helena Ulaga Kitek
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: helena.ulaga-kitek@triglav.si