Bonitetna ocena

Skupina Triglav je s potrjeno bonitetno oceno »A–« v letu 2015 izpolnila enega svojih najpomembnejših strateških ciljev (glej tudi Strategija Skupine Triglav v obdobju 2013–2017) in ohranila priznanje svoji finančni moči, uspešnemu poslovanju in uresničevanju sprejete strategije. 

Bonitetna agencija S&P je v juliju 2015 Zavarovalnici Triglav in njeni hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., ter s tem Skupini Triglav potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno »A–« (odlično) in bonitetno oceno finančne moči »A–« (odlično). Bonitetna agencija je hkrati izboljšala srednjeročno napoved za obe družbi, in sicer iz stabilne v pozitivno.

Ponovna potrditev visoke bonitetne ocene odraža vodilni tržni položaj Skupine Triglav v Sloveniji in regiji Adria z močno, prepoznavno blagovno znamko in razvejano prodajno mrežo. Ocena upošteva visoko raven dobičkonosnosti poslovanja Skupine Triglav, njeno čvrsto kapitalsko ustreznost in visoko stopnjo likvidnosti. 

Bonitetna agencija S&P ocenjuje, da bodo izboljšane ekonomske razmere v Sloveniji vplivale na slovenski zavarovalni trg, predvsem na trg zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj. Skupini Triglav je dodelila pozitivno srednjeročno napoved zaradi vodilnega tržnega položaja, dobrih poslovnih obetov, kakovosti obstoječega portfelja in čvrstega obvladovanja tveganj. Pozitivna srednjeročna napoved izraža tudi verjetnost, da bo agencija v naslednjih dveh letih izboljšala bonitetno oceno, če bo opazen nadaljnji napredek na slovenskem zavarovalnem trgu. 

Druga bonitetna agencija, A.M. Best, je Zavarovalnici Triglav ob rednem pregledu v letu 2015 ponovno podelila bonitetno oceno finančne moči »A–« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »A–« (odlično). Bonitetni oceni odražata trdno, tveganjem prilagojeno kapitaliziranost, konstantno dobro poslovanje in vodilni tržni položaj Skupine Triglav na slovenskem trgu in v regiji Adria. Srednjeročna napoved bonitetne ocene Zavarovalnice Triglav je pozitivna. Bonitetna agencija jo utemeljuje z odličnim poslovanjem v zadnjih petih letih in dobrimi poslovnimi obeti v prihodnje. Na trgih jugovzhodne Evrope Skupina Triglav, kljub zahtevnim pogojem poslovanja, izboljšuje poslovanje in izvaja začrtane aktivnosti za nadaljnjo rast skladno s strateškimi cilji. Napoved dodatno izraža čvrsto kapitalsko ustreznost družbe in ustreznost njenega upravljanja s tveganji. 

Enaki odlični bonitetni oceni finančne moči in kreditne sposobnosti izdajatelja je bonitetna agencija A.M. Best ponovno podelila tudi hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re. S tem je potrdila ključno vlogo in delovanje te pozavarovalnice pri uresničevanju strateških ciljev Skupine Triglav.