Razvojne in prodajne aktivnosti

  • Leto 2017 je bilo v znamenju dinamičnih razvojnih aktivnosti skladno s strateškimi usmeritvami. 
  • Osredotočenju na stranko smo prilagodili tudi način upravljanja obeh temeljnih dejavnosti, zavarovalništva in upravljanja premoženja strank.
  • Razvijali smo nove produkte, prilagajali obstoječe ter posodobili reševanje škod in regresov. 
  • Uvedli smo digitalne platforme za učinkovitejše sodelovanje s partnerji.
  • V Makedoniji smo ustanovili življenjsko zavarovalnico. Prvi smo ponudili prostovoljna pokojninska zavarovanja v BiH. 
  • Na vseh trgih smo širili ponudbo, jo dopolnjevali z asistenčnimi storitvami in krepili alternativne prodajne poti. 
  • Skupaj s partnerji smo našim strankam zagotavljali dodatne ugodnosti, uspešno izvajali trženjske akcije in vanje vključevali inovativne rešitve. 

Na izzive družbenih, tehnoloških, demografskih, gospodarskih, političnih in okoljskih sprememb odgovarjamo z uresničevanjem vizije sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, vodilne v Sloveniji in širše v regiji. Aktivnosti, s katerimi sledimo svojim petim strateškim usmeritvam, vodimo interdisciplinarno iz matične družbe in s tvornim sodelovanjem vseh družb v Skupini. S tem zagotavljamo, da bomo nadaljevali donosno poslovanje in da se bo vrednost Skupine tudi v prihodnje povečevala. Svojo razvojno naravnanost uresničujemo na vseh štirih strateških ravneh: finančno poslovanje, stranke, procesi in organiziranost ter zaposleni, učenje in znanje.

Prenovljeni način upravljanja obeh temeljnih dejavnosti je osredotočen na stranko

Razvojne in prodajne aktivnosti


Strateško razvijamo vsekanalni pristop strank do naših produktov in storitev, saj želimo strankam omogočiti, da same izberejo način komuniciranje in poslovanja z nami. Ob klasičnih poteh krepimo digitalne.

Vsekanalni pristop k stranki

Razvojne in prodajne aktivnosti

Pretoči celotno poglavje Razvojne in prodajne aktivnosti