Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2017

  • Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav, d.d., sta poslovali dobičkonosno in varno ter presegli ključne načrtovane poslovne rezultate.
  • Za Skupino Triglav je prvo in uspešno leto uresničevanja nove strategije. 
  • Okrepila je vodilni položaj v regiji Adria in ga ohranila na slovenskem trgu.
  • Rast premije je dosegla na večini zavarovalnih trgov in v vseh segmentih zavarovalne dejavnosti ter povečala vrednost premoženja v upravljanju.
  • Ohranila je ugodno bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

v milijonih EUR 

 

2017

2016

2015

Indeks

 

 

 

 

2017/2016

2016/2015

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

999,9

936,0

919,1

107

102

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

891,2

849,6

839,2

105

101

Obračunani kosmati zneski škod

642,2

606,0

594,8

106

102

Čisti odhodki za škode

620,0

577,1

570,3

107

101

Kosmati obratovalni stroški

274,0

277,1

297,6

99

93

Poslovni izid pred obdavčitvijo

84,4

95,1

102,5

89

93

Čisti poslovni izid

69,7

82,3

88,9

85

93

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

69,3

81,9

88,8

85

92

Kombinirani količnik

93,9 %

92,9 %

92,8 %

101

100

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.732,2

2.660,8

2.600,4

103

102

Kapital na zadnji dan leta

756,6

744,3

704,0

102

106

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

749,8

734,0

692,9

102

106

Čista dobičkonosnost kapitala

9,29 %

11,37 %

12,77 %

82

89

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

9,34 %

11,48 %

12,93 %

81

89

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.151

5.046

5.379

102

94

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)*

32,98

32,28

30,48

102

106

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

3,07

3,62

3,91

85

93

* Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice se upošteva kapital lastnikov obvladujoče družbe Skupine Triglav in število delnic na dan.

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

v milijonih EUR

 

2017

2016

2015

Indeks

 

 

 

 

2017/2016

2016/2015

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

622,0

593,1

586,3

105

101

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

522,1

509,8

517,0

102

99

Obračunani kosmati zneski škod

411,3

391,2

390,6

105

100

Čisti odhodki za škode

376,3

350,7

349,6

107

100

Kosmati obratovalni stroški

167,7

164,5

161,0

102

102

Poslovni izid pred obdavčitvijo

73,8

83,4

68,4

88

122

Čisti poslovni izid

62,5

75,3

58,5

83

129

Kombinirani količnik

89,6 %

87,9 %

86,2 %

102

102

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.103,4

2.076,3

2.053,9

101

101

Kapital na zadnji dan leta

571,4

563,4

530,6

101

106

Število zaposlenih na zadnji dan leta

2.285

2.335

2.341

98

100

Čista dobičkonosnost kapitala

11,02 %

13,77 %

10,89 %

80

126

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

25,13

24,78

23,34

101

106

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

2,75

3,31

2,57

83

129


Pretoči celotno poglavje Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2017

Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling
Telefon: ++386 (1) 47 47 449
Faks: ++386 (1) 23 16 456
Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si