Upravljanje tveganj

  • Zavarovalnica Triglav je vzpostavila celovit in integriran sistem upravljanja tveganj, ki deluje na ravni Skupine, in ga redno ter neprekinjeno nadgrajuje.
  • Skupina Triglav ostaja kapitalsko in likvidnostno močna.
  • Vzpostavljeni procesi in sistem upravljanja tveganj zagotavljajo nadzorovano prevzemanje tveganj in varno poslovanje.
  • Posamezne vrste temeljnih tveganj so uspešno upravljane in obvladovane.
  • Za lastno oceno tveganj se uporablja standardna formula v okviru Solventnosti II in izkazuje ustrezno odpornost Skupine proti zunanjim vplivom, tudi v primeru izjemnih dogodkov.

Skupina ostaja dobro kapitalizirana. Njeno kapitalsko moč potrjuje sestava kapitala, ki skoraj v celoti predstavlja najkakovostnejši kapital, sestavljen iz osnovnega kapitala in uskladitvene rezerve. V manjšem delu se v razpoložljivi kapital uvrščajo tudi podrejene obveznosti. Na ravni Skupine je kakovost razpoložljivega kapitala glede na preteklo leto v večji meri ostala nespremenjena. 

Organi odločanja, ki so vključeni v proces integriranega korporativnega upravljanja s tveganji, in tri obrambne linije

Organi odločanja, ki so vključeni v proces integriranega korporativnega upravljanja s tveganji, in tri obrambne linije


Sestava kapitalske zahteve v letu 2017 za Skupino 

Sestava kapitalske zahteve v letu 2017 za Skupino


Pretoči celotno poglavje Upravljanje tveganj