Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

  • Na zavarovalniških trgih Skupine Triglav so se nadaljevale zahtevne konkurenčne razmere.
  • Rast premije smo dosegli v vseh zavarovalnih segmentih in na večini zavarovalnih trgih.
  • Vodilni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Makedoniji ter izboljšali tržni delež v Srbiji in na Hrvaškem.
  • Leto 2017 je bilo neugodno glede množičnih škodnih dogodkov.
  • Izjemno nizke ravni obrestnih mer ne omogočajo več visokih donosov od naložb.

Poslovni izid pred obdavčitvijo v milijonih EURKonsolidirana zavarovalna premija Skupine Triglav po segmentih v mio EUR

Konsolidirana zavarovalna premija Skupine Triglav po segmentih v mio EUR


Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po trgihKombinirani količnik Skupine TriglavObračunani kosmati zneski škod v milijonih EURStruktura naložb Skupine Triglav na zadnji dan leta 2017


Pretoči celotno poglavje Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav