Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

  • Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. 
  • Rast premije smo dosegli na vseh zavarovalnih trgih.
  • Vodilni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Makedoniji, izboljšali smo položaj v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini in ohranili dosedanje mesto na Hrvaškem.
  • Izjemno nizke ravni obrestnih mer ne omogočajo več visokih donosov od naložb.
  • Finančna sredstva Skupine Triglav so se povečala za 4 odstotke.

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija v mio EUR

Čisti poslovni izid v mio EUR

Pregled kombiniranih količnikov premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj v Skupini Triglav in po posameznih zavarovalnicah v letu 2016 ter primerjava z letom 2015

Zavarovalnica

2016

2015

Sprememba

Zavarovalnica Triglav

87,9 %

86,2 %

1,7 o. t.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

99,5 %

98,9 %

0,7 o. t.

Pozavarovalnica Triglav Re

96,7 %

93,6 %

3,1 o. t.

Triglav Osiguranje, Zagreb

107,4 %

119,4 %

−12,0 o. t.

Triglav Osiguranje, Sarajevo

99,8 %

99,8 %

0,0 o. t.

Lovćen Osiguranje, Podgorica

92,3 %

111,8 %

−19,5 o. t.

Triglav Osiguranje, Beograd

102,2 %

107,3 %

−5,1 o. t.

Triglav Osiguranje, Banja Luka

100,7 %

102,3 %

−1,6 o. t.

Triglav Osiguruvanje, Skopje

99,1 %

101,7 %

−2,6 o. t.

Skupina Triglav

92,9 %

92,8 %

0,1 o. t.


Struktura finančnih naložb Skupine Triglav na zadnji dan leta 2016 in 2015

Struktura finančnih naložb Skupine Triglav na zadnji dan leta 2016 in 2015

Pretoči celotno poglavje Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav