Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav

  • Delnica ZVTG je bila po likvidnosti in tržni kapitalizaciji tretja na delniškem trgu Ljubljanske borze. 
  • Delnica ZVTG je bila ena od dividendno najdonosnejših na lokalni borzi. 
  • Z izboljšanimi bonitetnimi ocenami z »A−« na »A« je zavarovalnica najvišje ocenjena slovenska družba.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke

31. 12. 2016

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Število delnic

22.735.148

22.735.148

22.735.148

Knjigovodska vrednost delnice* (v EUR)

24,78 

23,34

23,93

Čisti dobiček na delnico** (v EUR)

3,31 

2,57

2,01

Dividenda na delnico (v EUR) - za preteklo leto

Še ni določeno

2,50

2,50

Tržna vrednost delnice (v EUR) - zaključni tečaj

23,20

23,50

23,60

Tržna kapitalizacija (v EUR) - zaključni tečaj

527.455.434

534.275.978

536.549.493

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

Oznaka delnice

ZVTG

ISIN koda

SI0021111651

Bonitetna ocena
  • S&P Global ratings;  »A«, stabilna srednjeročna napoved
  • Standard & Poor’s; »A−«, pozitivna srednjeročna napoved
  • Standard & Poor’s; »A−«, stabilna srednjeročna napoved
  •  AM Best; »A«, stabilna srednjeročna napoved
  • AM Best; »A−«, pozitivna srednjeročna napoved
  • AM Best; »A−«,pozitivna srednjeročna napoved
Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

*Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice sta upoštevana kapital Zavarovalnice Triglav in število delnic na dan.

**Pri izračunu čistega dobička na delnico sta upoštevana čisti poslovni izid Zavarovalnice Triglav in tehtano povprečno število delnic.

Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2016

Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2016

Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2013–2016

Postavke

2016

2015

2014

2013

Znesek dividend (v EUR)

Še ni določeno

56.837.870 

56.837.870

38.649.753

Dividenda na delnico (v EUR)

Še ni določeno

2,50

2,50

1,70

Skupščina delničarjev

30. 5. 2017

31. 5. 2016

9. 6. 2015

10. 6. 2014

Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Odnosi z vlagatelji, Helena Ulaga Kitek
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si

Pretoči poglavje Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav