Upravljanje s tveganji

  • Prvo leto poslovanja pod regulativo Solventnost II kaže močno kapitalsko ustreznost in finančno stabilnost Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav. 
  • Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav dosegata visoke ciljne vrednosti poslovanja v izrednem okolju nizkih obrestnih mer in zaostrene konkurence ter ob sprejemljivi ravni tveganj.
  • Z vzpostavljenim sistemom obrambnih linij so posamezne vrste temeljnih tveganj uspešno upravljane in obvladovane. 
  • Opravljeni stresni testi in lastna ocena tveganj v okviru Solventnosti II izkazujejo močno odpornost Zavarovalnice na zunanje vplive.

Zavarovalnica Triglav je v letu 2016 uspešno nadgradila sistem celovitega in integriranega upravljanja tveganj na ravni Skupine Triglav. V rokih je poročala in izračunavala kapitalsko ustreznost Zavarovalnice in Supine, skladno z novo zakonodajo Solventnost II. Izvedla je lastno oceno tveganj in ocenila primernost standardne formule ter ovrednotila scenarijske teste. Sodelovala je tudi v stresnih testih, ki jih je letu 2016 izvedel evropski zavarovalniški regulator EIOPA, za pridobitev nadzorniške ocene potencialnih ranljivosti sektorja na tržna tveganja. Potekale se tudi intenzivne priprave poročila o solventnosti in finančnem položaju, o čemer je treba prvič poročati za poslovno leto 2016.

V letu 2016 so glavne aktivnosti razvoja sistema upravljanja s tveganji na ravni Skupine Triglav obsegale:

  • nadgradnja sistema upravljanja s tveganji v vseh zavarovalnih družbah Skupine, predvsem na področju valutnih tveganj in kreditnih tveganj na področju izpostavljenosti do bank in bančnih Skupin 
  • nadgradnja izračuna kapitalske ustreznosti ter prenos znanj v odvisne družbe,
  • nadgradnja implementacije minimalnih standardov na področju upravljanja s tveganji v Skupini Triglav,
  • izvedbe več izobraževalnih delavnic za zaposlene v Zavarovalnici Triglav in Skupini na področju upravljanja s tveganjih v odvisnih družbah.

Ustrezna kapitalska in finančna moč Skupine se odraža tudi v bonitetni oceni agencij S&P Global Ratings in A.M. Best, ki sta v letu 2016 matični družbi Zavarovalnici Triglav, Skupini Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re dvignili dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči z »A–« na »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

Pretoči celotno poglavje Upravljanje s tveganji