Ključni finančni podatki Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglavv milijonih EUR

 

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Indeks

 

 

 

 

2015/2014

2014/2013

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

919,1

888,2

900,9

103

99

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

839,2

819,9

837,6

102

98

Obračunani kosmati zneski škod

594,8

615,7

627,5

97

98

Čisti odhodki za škode

570,3

594,7

571,7

96

104

Kosmati obratovalni stroški

297,6

295,9

302,4

101

98

Poslovni izid pred obdavčitvijo

102,5

100,4

83,6

102

120

Čisti poslovni izid

88,9

85,7

69,9

104

123

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

88,8

85,4

69,5

104

123

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.600,4

2.333,7

2.261,4

111

103

Kapital na zadnji dan leta

704,0

688,1

590,5

102

117

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

692,9

681,4

584,3

102

117

Čista dobičkonosnost kapitala

12,77 %

13,40 %

11,97 %

95

112

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

12,93 %

13,49 %

12,06 %

96

112

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.379

5.406

5.351

100

101

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR)
3,91
3,77
3,07
104
123


Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglavv milijonih EUR

 

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Indeks

 

 

 

 

2015/2014

2014/2013

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

586,3

592,6

605,8

99

98

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

517,0

529,7

548,6

98

97

Obračunani kosmati zneski škod

390,6

421,1

419,4

93

100

Čisti odhodki za škode

349,6

392,0

370,7

89

106

Kosmati obratovalni stroški

161,0

162,7

161,3

99

101

Poslovni izid pred obdavčitvijo

68,4

57,5

59,6

119

96

Čisti poslovni izid

58,5

45,6

48,3

128

94

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.053,9

2.060,0

1.959,3

100

105

Kapital na zadnji dan leta

530,6

544,0

499,8

98

109

Število zaposlenih na zadnji dan leta

2.341

2.365

2.373

99

100

Čista dobičkonosnost kapitala

10,89 %

8,74 %

9,59 %

125

91

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

23,34

23,93

21,98

98

109

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR)

2,57

2,01

2,12

128

94